Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. U wordt verzocht om bij voorkeur in de ochtend te bellen voor een afspraak.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak. We kunnen er rekening mee houden in onze agenda en het voorkomt dat andere patiënten onnodig lang moeten wachten.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Spreekuurtijden

     

Maandag

 8.00-12.00

 15.30-16.30

Dinsdag

 8.00-12.00  15.30-16.30

Woensdag

 8.00-12.00  15.30-16.30

Donderdag

 8.00-12.00  15.30-16.30

Vrijdag

 8.00-12.00  15.30-16.30